Có thể bạn quan tâm: may bay do choi
Phiên Bản Game Đánh Bài Mới Nhất Cập nhật tin tức các game đánh bài HOT
Cập nhật: 22/10/2013

Thành Cát Tư Hãn - Tiêu Kim Nhận Quà


game thành cát tư hãn


Thời gian: Từ 10h00 ngày 22/10/2013 đến 23h59 ngày 24/10/2013.


Nội dung:Trong thời gian diễn ra sự kiện. Vào mỗi ngày, người chơi xài trên 3.000 Kim Nguyên Bảo trở lên đều có thể nhận được 1 Phù Thăng Sao.

- Sau khi kết thúc sự kiện, người chơi tích lũy được:

10.000 KNB tiêu hao sẽ nhận được 1 Bùa Bảo Đảm

20.000 KNB tiêu hao sẽ nhận được 1 Túi Chúc Phúc Nhỏ + 1 Trân Châu (10.000.000 EXP)

25.000 KNB tiêu hao sẽ nhận được 1 Túi Chúc Phúc Lớn + 1 Trân Châu (20.000.000 EXP)

30.000 KNB tiêu hao sẽ nhận được 1 Túi Trang Bị PET Cam Ngẫu Nhiên theo phái + 1 Túi Chúc Phú Lớn

35.000 KNB tiêu hao sẽ nhận được 2 Túi Trang Bị PET Cam Ngẫu Nhiên theo phái + 1 Túi Chúc Phú Lớn

- Túi Chúc Phúc Nhỏ gồm: 1 Bùa Bảo Đảm + 1 Phù Thăng Sao

- Túi Chúc Phúc Lớn gồm: 1 Bùa Bảo Đảm + 1 Phù Thăng Sao + 1 Chùy Phá Đá

Lưu ý:

- Sử dụng Túi KNB sẽ không được tính là tiêu hao

- Phần thưởng sẽ được gửi trong game sau 3 ngày làm việc.


Trân trọng thông báo!

Event - Tin Tức - Cập Nhật Cập nhật tin tức các game đánh bài HOT