Có thể bạn quan tâm: may bay do choi
Phiên Bản Game Đánh Bài Mới Nhất Cập nhật tin tức các game đánh bài HOT
Cập nhật: 17/09/2013
Chuỗi sự kiện Mừng Tết Trung ThuTặng bánh trung thu:

Thời gian: 0:00 ngày 19-9-2013 đến 23:59 ngày 19-9-2013

Nội dung:
Trong thời gian hoạt động, người chơi đăng nhập vào game sẽ nhận được 1 bánh trung thu!
Bánh trung thu (Nhận nhiệm vụ xong tự động mở ra,nhận được: Đồng*815000, lương thực*815000)

1.Nhiệm vụ chỉ được làm 1 lần
2.Vui lòng sắp xếp lại kho đồ, nếu không có chỗ trống để nhận đạo cụ phần thưởng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đền bù

Chúc phúc Tết trung thu:

Thời gian: 16:00 ngày 17-9-2013 đến 16:00 ngày 23-9-2013

Nội dung:

Trong thời gian hoạt động, gửi 1 bức thư chúc phúc tới 5 người bạn, sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng trong nhiệm vụ “chúc phúc Tết trung thu”

Chú ý:Trước khi nhận phần thưởng khi đạt yêu cầu nhiệm vụ, xin đừng xóa các thư đã gửi cho bạn bè

1.Nhiệm vụ chỉ được làm 1 lần
2.Phải gửi thư cho bạn bè mới được nhận thưởng
3.Vui lòng sắp xếp lại kho đồ, nếu không có chỗ trống để nhận đạo cụ phần thưởng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đền bù

Đổi vàng lấy bánh:

Thời gian: 16:00 ngày 17-9-2013 đến 16:00 ngày 23-9-2013

Phần thưởng:
Ngẫu nhiên nhận được 1 trong các phần thưởng sau:

“Cửu Chuyển Kim Đan, Chiến Cổ, Bát Trận Đồ, Cao Thiên, Hành Quân lệnh, Đại luyện binh phù, Lỗ công bảo điển, Chiêu mộ lệnh cấp cao, Miễn chiến bài, rương vũ khí cấp 30, Rương vũ khi cấp 60, Rương đầu khôi cấp 30, Rương đầu khôi cấp 50, Rương khải giáp cấp 30, Rương khải giáp cấp 50, Rương thú cưỡi cấp 35, Rương thú cưỡi cấp 60, Rương vũ khí cấp cao cấp 30, Rương đầu khôi cao cấp cấp 30, Rương khải giáp cao cấp cấp 30, Rương khải giáp, Rương thú cưỡi cấp cao cấp 35, Bao nguyên liệu tân thiết, Bao nguyên liệu thủy tinh, Bao nguyên liệu huyền thiết, Bao nguyên liệu Băng ngọc, Bao nguyên liệu Tương quả, Bao nguyên liệu Linh thảo, Bao nguyên liệu Ngọc lộ, Bao nguyên liệu Tiên chi, Đồn điền lệnh cao cấp, Lao dịch lệnh, Thần tài phù, Thần nông phù, chìa khóa đồng, chìa khóa sắt

Nội dung:

Trong thời gian hoạt động, người chơi có 1000 khăn vàng có thể đổi lấy 1 lễ hạp bánh trung thu, sau khi nhận nhiệm vụ sẽ tự động mở ra lễ hạp bánh trung thu, ngẫu nhiên nhận được 1bộ đạo cụ siêu giá trị

1.Người chơi tiêu diệt quân khăn vàng sẽ nhận được khăn vàng, dùng khăn vàng đổi lấy đạo cụ, ngẫu nhiên nhận được 3 loại đạo cụ
2. Mỗi ngày được làm nv này 1 lần, mỗi lần sẽ trừ đi 1000 khăn vàng
3.Vui lòng sắp xếp lại kho đồ, nếu không có chỗ trống để nhận đạo cụ phần thưởng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đền bù

Nhân đôi

Thời gian: 16:00 ngày 17-9-2013 đến 16:00 ngày 23-9-2013

Nội dung:
Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày chúng tôi sẽ mở 3 tiếng nhân đôi (bao gồm: nhân đôi danh vọng chiến đấu, nhân đôi rơi ra)

Thời gian mở:17:00 đến 20:00
1. Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày chúng tôi sẽ mở 3 tiếng nhân đôi;
2.Sử dụng đạo cụ hiệu quả tăng gấp bội.

Trân trọng thông báo!
Event - Tin Tức - Cập Nhật Cập nhật tin tức các game đánh bài HOT